Privacyverklaring

De Stichting Wijkse Dijkenloop is gevestigd in Wijk bij Duurstede, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer …

Bewust of onbewust deelt u persoonlijke gegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan. 

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Hierbij moet u denken aan situaties als de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking, de fotografie van individuele deelnemers, het produceren van startnummers en enveloppen voor deelnemers. De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Schrijf je vandaag nog in!